Kalendar ekonomi

Senarai keluaran ekonomi yang penting

Tarikh Masa Mata wang Kesan Acara Terperinci Sebelumnya Ramalan Sebenar
Apr 18, 2019 03:00 NZD

Bank Holiday

Petunjuk
Apr 18, 2019 03:00 AUD

Bank Holiday

Petunjuk
Apr 18, 2019 03:30 JPY

Flash Manufacturing PMI

49.2 49.4 49.5
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 48.9 49.2 48.9
Feb 21, 2019 50.3 50.4 48.5
Jan 24, 2019 52.6 52.7 50.0
Dec 14, 2018 52.2 52.3 52.4
Nov 26, 2018 52.9 53.0 51.8
Oct 24, 2018 52.5 52.6 53.1
Sep 21, 2018 52.5 53.1 52.9
Aug 23, 2018 52.3 52.4 52.5
Jul 24, 2018 53.0 53.2 51.6
Apr 18, 2019 04:30 AUD

Employment Change

10.7K 15.2K 25.7K
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 21, 2019 38.3K 14.8K 4.6K
Feb 21, 2019 16.9K 15.2K 39.1K
Jan 24, 2019 39.0K 17.3K 21.6K
Dec 20, 2018 28.7K 20.0K 37.0K
Nov 15, 2018 7.8K 19.9K 32.8K
Oct 18, 2018 44.6K 15.2K 5.6K
Sep 13, 2018 -4.3K 16.5K 44.0K
Aug 16, 2018 58.2K 15.0K -3.9K
Jul 19, 2018 13.4K 16.7K 50.9K
Apr 18, 2019 04:30 AUD

Unemployment Rate

4.9% 5.0% 5.0%
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 21, 2019 5.0% 5.0% 4.9%
Feb 21, 2019 5.0% 5.0% 5.0%
Jan 24, 2019 5.1% 5.1% 5.0%
Dec 20, 2018 5.0% 5.0% 5.1%
Nov 15, 2018 5.0% 5.1% 5.0%
Oct 18, 2018 5.3% 5.3% 5.0%
Sep 13, 2018 5.3% 5.3% 5.3%
Aug 16, 2018 5.4% 5.4% 5.3%
Jul 19, 2018 5.4% 5.4% 5.4%
Apr 18, 2019 04:30 AUD

NAB Quarterly Business Confidence

1 -1
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Feb 07, 2019 3 1
Oct 18, 2018 7 3
Jul 19, 2018 8 7
Apr 19, 2018 7 7
Feb 08, 2018 8 6
Oct 19, 2017 8 7
Jul 20, 2017 7 7
Apr 20, 2017 6 6
Apr 18, 2019 09:00 EUR

German PPI m/m

-0.1% 0.2% -0.1%
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 20, 2019 0.4% 0.2% -0.1%
Feb 20, 2019 -0.4% -0.2% 0.4%
Jan 21, 2019 0.1% -0.1% -0.4%
Dec 19, 2018 0.3% -0.1% 0.1%
Nov 20, 2018 0.5% 0.3% 0.3%
Oct 23, 2018 0.3% 0.3% 0.5%
Oct 05, 2018 0.2% 0.2% 0.3%
Aug 20, 2018 0.3% 0.4% 0.2%
Apr 18, 2019 09:00 CHF

Trade Balance

2.94B 2.87B 3.18B
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Feb 19, 2019 1.96B 2.24B 3.04B
Jan 29, 2019 4.75B 4.55B 1.90B
Dec 20, 2018 3.52B 3.20B 4.74B
Nov 20, 2018 2.23B 2.89B 3.75B
Oct 18, 2018 2.08B 2.45B 2.43B
Sep 20, 2018 2.21B 2.41B 2.13B
Aug 21, 2018 2.56B 2.85B 2.26B
Apr 18, 2019 10:15 EUR

French Flash Services PMI

49.1 49.8 50.5
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 50.2 50.6 48.7
Feb 21, 2019 47.8 48.6 49.8
Jan 24, 2019 49.0 50.6 47.5
Jan 04, 2019 49.6 49.7 49.0
Dec 14, 2018 55.1 54.8 49.6
Nov 23, 2018 55.3 54.9 55.0
Oct 24, 2018 54.8 54.7 55.6
Sep 21, 2018 55.4 55.2 54.3
Aug 23, 2018 54.9 55.1 55.7
Apr 18, 2019 10:15 EUR

French Flash Manufacturing PMI

49.7 50.0 49.6
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 51.5 51.4 49.8
Feb 21, 2019 51.2 51.0 51.4
Jan 24, 2019 49.7 50.0 51.2
Dec 14, 2018 50.8 50.7 49.7
Nov 23, 2018 51.2 51.3 50.7
Oct 24, 2018 52.5 52.4 51.2
Sep 21, 2018 53.5 53.3 52.5
Aug 23, 2018 53.3 53.5 53.7
Jul 24, 2018 52.5 52.6 53.1
Apr 18, 2019 10:30 EUR

German Flash Manufacturing PMI

44.1 45.2 44.5
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 47.6 48.0 44.7
Feb 21, 2019 49.7 49.7 47.6
Jan 24, 2019 51.5 51.4 49.9
Dec 14, 2018 51.8 51.8 51.5
Nov 23, 2018 52.2 52.3 51.6
Oct 24, 2018 53.7 53.4 52.3
Sep 21, 2018 55.9 55.7 53.7
Aug 23, 2018 56.9 56.5 56.1
Jul 24, 2018 55.9 55.5 57.3
Apr 18, 2019 10:30 EUR

German Flash Services PMI

55.4 55.0 55.6
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 55.3 54.8 54.9
Feb 21, 2019 53.0 52.8 55.1
Jan 24, 2019 51.8 52.2 53.1
Dec 14, 2018 53.3 53.4 52.5
Nov 23, 2018 54.7 54.6 53.3
Oct 24, 2018 55.9 55.5 53.6
Sep 21, 2018 55.0 55.1 56.5
Aug 23, 2018 54.1 54.3 55.2
Jul 24, 2018 54.5 54.6 54.4
Apr 18, 2019 11:00 EUR

Flash Manufacturing PMI

47.5 48.1 47.8
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 49.3 49.5 47.6
Feb 21, 2019 50.5 50.3 49.2
Jan 24, 2019 51.4 51.5 50.5
Dec 14, 2018 51.8 51.9 51.4
Nov 23, 2018 52.0 52.0 51.5
Oct 24, 2018 53.2 53.0 52.1
Sep 21, 2018 54.6 54.4 53.3
Aug 23, 2018 55.1 55.1 54.6
Jul 24, 2018 54.9 54.7 55.1
Apr 18, 2019 11:00 EUR

Flash Services PMI

53.3 53.1 52.5
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 52.8 52.7 52.7
Feb 21, 2019 51.2 51.4 52.3
Jan 24, 2019 51.2 51.5 50.8
Dec 14, 2018 53.4 53.4 51.4
Nov 23, 2018 53.7 53.6 53.1
Oct 24, 2018 54.7 54.5 53.3
Sep 21, 2018 54.4 54.5 54.7
Aug 23, 2018 54.2 54.4 54.4
Jul 24, 2018 55.2 55.0 54.4
Apr 18, 2019 11:30 GBP

10-y Bond Auction

Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Apr 09, 2019 1.16|2.1 1.11|2.3
Feb 14, 2019 1.27|2.2 1.16|2.1
Jan 08, 2019 1.49|2.0 1.27|2.2
Nov 06, 2018 1.60|1.9 1.49|2.0
Apr 18, 2019 11:30 GBP

Retail Sales m/m

0.6% -0.3% 1.1%
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 21, 2019 0.9% -0.4% 0.4%
Feb 15, 2019 -0.7% 0.2% 1.0%
Jan 18, 2019 1.3% -0.8% -0.9%
Dec 20, 2018 -0.4% 0.3% 1.4%
Nov 15, 2018 -0.4% 0.2% -0.5%
Oct 18, 2018 0.4% -0.4% -0.8%
Sep 20, 2018 0.9% -0.2% 0.3%
Aug 16, 2018 -0.5% 0.2% 0.7%
Apr 18, 2019 11:30 GBP

BOE Credit Conditions Survey

Petunjuk
Apr 18, 2019 11:30 EUR

Spanish 10-y Bond Auction

Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 21, 2019 1.22|1.1 1.10|1.5
Mar 07, 2019 1.29|1.2
Feb 21, 2019 1.40|1.3 1.29|1.2
Jan 03, 2019 1.46|1.9 1.40|1.3
Apr 18, 2019 15:30 USD

Retail Sales m/m

-0.2% 0.9% 1.6%
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Apr 01, 2019 0.7% 0.3% -0.2%
Mar 11, 2019 -1.2%
Feb 14, 2019 0.1% 0.1% -1.2%
Dec 14, 2018 1.1% 0.1% 0.2%
Nov 15, 2018 -0.1% 0.6% 0.8%
Oct 15, 2018 0.1% 0.7% 0.1%
Sep 14, 2018 0.7% 0.4% 0.1%
Aug 15, 2018 0.2% 0.1% 0.5%
Jul 16, 2018 1.3% 0.4% 0.5%
Apr 18, 2019 15:30 CAD

Retail Sales m/m

-0.4% 0.4% 0.8%
Petunjuk
Sejarah
Sebelumnya Ramalan Sebenar
Mar 22, 2019 -0.3% 0.4% -0.3%
Feb 22, 2019 -0.9% 0.0% -0.1%
Jan 23, 2019 0.2% -0.6% -0.9%
Dec 21, 2018 0.1% 0.4% 0.3%
Nov 23, 2018 -0.1% 0.1% 0.2%
Oct 19, 2018 0.2% 0.3% -0.1%
Sep 21, 2018 -0.1% 0.3% 0.3%
Aug 22, 2018 2.0% -0.1% -0.2%

Penyaring

Mata wang

Jangkaan impak

Callback

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Tukar nombor

Permohonan anda telah diterima

Pengurus akan menghubungi anda dalam amsa terdekat

Masalah dalaman. Sila cuba sebentar lagi

Buku Pemula Forex

Perkara-perkara penting untuk mulakan perdagangan
Masukkan emel anda, dan kami akan hantarkan anda senaskhah Buku Panduan Forex percuma

Terima kasih!

Kami telah emelkan kepada anda sebuah pautan istimewa.
Klik pautan tersebut untuk sahkan alamat emel anda dan terima panduan Forex untuk pemula secara percuma.

Anda sedang menggunakan pelayar web yang versinya sudah lapuk.

Kemaskini kepada versi terkini atau cuba pelayar lain untuk penggunaan yang lebih selamat, selesa dan produktif.

Safari Chrome Firefox Opera